Fantasia del primer tono - Alonso Mudarra (1510-1580)

from "Tres Libros de Musica en Cifras para Vihuela"
- Libro I, folio XXI - 1546

TablEdited by Hamilcar


Tuning : E A C G B E 	Time Signature: 2/4 

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|3---------------|3---------------|1-------3-------|--------2-------|
|3---------------|3---------------|3---------------|1---------------|
|0---------------|0-----------2---|3-------0-------|2---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|3---------------|3---------------|1---------------|8---------------|
|3-------4-------|----3---1-------|--------0-------|4---------------|
|0---------------|----------------|----------------|5---------------|
|----------------|3-------5-------|2---------------|0---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|8-------8-------|7---------------|7---------------|7---------------|
|4-------4-------|3-------4-------|--------3-------|3---------------|
|5-------5-------|0---------------|0-----------5---|0---------------|
|0-------0-------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|8-------3-------|3---------------|3-------5-------|6---------------|
|----------------|1-----------3---|4---------------|3---------------|
|5---------------|----------------|----------------|0-------3-------|
|----------------|0---------------|0---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|5-------3-------|1---------0-1-3-|5-------3-------|--------2-------|
|--------4-------|3-----1-3-------|----------------|1-------3-------|
|5---------------|3---------------|2-------3-------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------2-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|3---------------|3---------------|2---0---3---2---|3---------------|
|--------1-------|----------------|----------------|--------3-------|
|0---------------|----3---2---0---|2---------------|0---------------|
|3---------------|3---------------|2---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|3-------5-------|6---------------|----------------|--------3-------|
|4---------------|3---------------|1-------3-------|4---3---1-------|
|----------------|--------0-------|1---------------|0-----------3---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|4-------1-------|3-------3-------|1---------------|----------------|
|1-------3-------|4-------4-------|3-------4-------|3---------------|
|1-------3-------|----------------|3-------5-------|--------4-------|
|----------------|3-----------3---|----------------|7---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|----------------|3---------------|3---------------|1---------------|
|----------3-4-3-|4---3-----------|----3-----------|----4---3---1---|
|5-----3-5-------|--------5---3---|5-------5---3---|2---------------|
|0---------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|----------------|--1-3-5-6-------|--------5---3---|1-------6-------|
|0-----1-3---1-3-|4---------------|----------------|3---------------|
|0---------------|----------------|3-------5-------|--------3-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|5---3---3-------|--------2-------|3---------------|----------------|
|4---------------|3---------------|--------1-------|----3---4-------|
|----------------|----------------|0---------------|----------------|
|0---------------|2---------------|3---------------|0-----------2---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|----1---3-------|----5---6-------|1-------3-------|--1-------------|
|----------------|----------------|----------------|----4-3-1---1-3-|
|----------------|0-----------2---|3-------0-------|1---------3-----|
|3-----------5---|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|--------3-------|4-------1-------|----------1-3-4-|3-1-------------|
|4---3---4-------|1-------3-------|4---1-3-4-------|----4-3-1---1-3-|
|0---------------|1-------3-------|----------------|----------3-----|
|--------3-------|----------------|3---------------|3---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|----------------|----------------|--1-3-5-7---8---|7---------------|
|1---4---3---1---|0-----1-3---1-3-|4---------------|3-------4-------|
|1---------------|0---------------|----------------|0---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|8-------5-------|6-------3-------|----5---6-------|----5---3-------|
|--------6-------|3-------4-------|--------3-------|4-------3-------|
|----------------|3-------5-------|--------0-------|5-------3-------|
|0-------5-------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|----1---1-------|3---------------|5-------8-------|6---------------|
|1-------3-------|--------5-------|6-------4-------|8---6---4---3---|
|2-------3-------|0---------------|----------------|0---------------|
|----------------|----------------|5-------0-------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    |    |    
|3-----------5---|7-------8-------|--------7-------|8---------------|
|4---------------|3---------------|3---------------|----------------|
|5-------5-------|0-------5-------|0---------------|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|0---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |    |    |    |    |    |    
|8---------------|4---------------|3--------------||
|--------5-------|6---------------|5--------------||
|5---------------|----------------|5--------------||
|0---------------|5---------------|0--------------||
|----------------|----------------|---------------||
|----------------|----------------|---------------||